Bezpieczne produkty finansowe na rynku zachodnim

Zwykły wpis

Szukając produktów bankowych gwarantujących bezpieczeństwo zgromadzonych środków i pewny zysk z pewnością natrafi się na konto oszczędnościowe oraz lokatę. Obie formy chronione są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 100 tys. euro w danym banku. Zachęcają zatem do gromadzenia oszczędności, a przede wszystkim do ich pomnażania www.a1-a2-pomoc-drogowa.pl/lodz. Zasady ich działania są inne, jednak skutecznie się uzupełniają. Warto poznać cechy tych produktów, aby podjąć świadomą decyzję.

Lokata bankowa

Oprocentowanie lokaty może być stałe przez cały okres umowy lub też zmienne. Przy stałym oprocentowaniu zysk da się obliczyć już przy wpłacie oszczędności. Przy zmiennym oprocentowaniu zysk jest na początku niewiadomą. W zależności od uwarunkowań rynkowych bank może podwyższyć lub też obniżyć stawkę za udziele pożyczki prywatnie. Dużo zależy od stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. W przypadku obniżenia stawki i wycofania środków z lokaty przez umówionym terminem, bank może nie wypłacić żadnych odsetek. Zdarza się, iż bank wypłacić połowę odsetek, wszystko zależy od zawartej umowy.

kredyt od ręki

Oszczędności są „zamrożone” na lokacie. W razie nagłej potrzeby skorzystania z tej gotówki trzeba liczyć się ze stratą zysku. Zasadniczo nie można również dopłacić kolejnych pieniędzy w przypadku nadwyżki. Banki z reguły mają z góry określoną minimalną kwotę potrzebną do założenia lokaty. Gdy jest to wystarczająca ilość środków finansowych można założyć kolejną lokatę. Jednakże, gdy jest niższa pozostaje wtedy wybór innego produktu bankowego, jakim jest konto oszczędnościowe.
Konta oszczędnościowe

To rozwiązanie dla bieżącego oszczędzania. Lepiej nadwyżkę przenieść z nieoprocentowanego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), aby pieniądze mogły na siebie pracować. Konta oszczędnościowe cechują się zmiennym oprocentowaniem. Co do zasady lokaty są wyżej oprocentowane niż konta oszczędnościowe, jednak ich zaletą jest większa płynność w dostępnie do zgromadzonych oszczędności na rachunku. Łączy w sobie cechy depozytu i ROR-u.

W dowolnej chwili można wypłacić oszczędności nie tracąc przy tym odsetek, czy też wpłacić dodatkowe środki. Zazwyczaj nie ma określonej kwoty minimalnej przy założeniu konta NJA korepetycje. Istnieją jednak ograniczenia w porównaniu do zwykłego rachunku osobistego. Zwykle tylko pierwsza wypłata pieniędzy z konta jest bez opłat, od kolejnej pobierana jest prowizja. Istnieją wyjątki, w których przelewy między kontem oszczędnościowym a osobistym są darmowe. Co do zasady brak w ofercie karty płatniczej do rachunku oszczędnościowego. W obu przypadkach wszelki zysk podlega obniżeniu o 19% podatku od zysków kapitałowych.